Er organismer like på grunn av felles opphav?

Er organismer like på grunn av felles opphav?
Er homologi bevis for evolusjon?

Hvorfor er organismer på så mange måter like? Er det fordi vi alle har et felles opphav? Eller fordi vi har felles designer?