Hvorfor 50 ateister ble kristne

Hvorfor 50 ateister ble kristne.

Dette året har flere bøker blitt utgitt om ateister som har blitt kristne. Dette skjer i en kulturell periode der flere kjente tenkere, som Tom Holland, David Brooks, Douglas Murray og Jordan B. Peterson beveger seg i en mer kristen retning i sin tenkning. I februar i år kom Jana Harmon ut med boken, Atheists Finding God. Unlikely Stories of Conversions to Christianity in The Contemporary West. Harmon har vært professor ved Biola University og underviser nå ved C.S. Lewis-instituttet. I sitt PhD-arbeid intervjuet Harmon en rekke tidligere ateister for å finne ut hvorfor de valgte kristen tro.

Hvorfor ateistene ikke trodde

I følge Harmon hadde mange av ateistene et stereotypisk blikk på religion og kristen tro. Tro ble sett på som eventyr, og kristne ble vurdert som intolerante, dømmende og hyklerske. Deres ateisme haddet lite å gjøre med at de hadde gode begrunnelser for sitt eget verdensbilde. I stedet hadde man ofte vanskelige livserfaringer. I tillegg trodde man gjerne at kristen tro ikke var mulig å forene med vitenskap.

De fleste ateister tror ikke de vil endre mening

En interessant observasjon av Harmon er at rundt 60 % av ateistene hun snakket med trodde de aldri ville forlate sin ateistiske overbevisning. De var ikke på let etter Gud, religiøse opplevelser eller et åndelig fellesskap. Ateister kan altså virke skråsikre i sine avvisninger av tro på Gud, men kan likevel ende opp med å tro på Gud.

Hva fikk dem da til å endre mening? Harmon sier at det veldig ofte handler om at noe har forstyrret status quo. Med mindre det skjer noe i livet som forstyrret, er man vanligvis ikke åpen for å stille spørsmål ved sine grunnleggende overbevisninger.

Å forlate ateisme kommer ofte med en pris

Når noen forlater sitt sekulære standpunkt og forteller venner, familie og kollegaer at de nå er kristne, kommer dette ofte med en pris. Rundt 30 % sier at de fikk negative reaksjoner fra venner og familie. Mens mange rundt kan tro på karikaturer av kristen tro opplevde mange av de tidligere ateistene at troen var intellektuelt tilfredsstillende.

Nye bøker om ateister som kommer til tro

Jana Harmons nye bok er en av to bøker som er publisert dette året om tidligere ateister som har blitt kristne. Den andre heter Coming To Faith Through Dawkins. 12 Essays on The Pathway From New Atheism to Christianity. I denne boken skriver Denis Alexander og Alister McGrath om hvordan Richard Dawkins paradoksalt nok var en viktig grunn til at 12 tidligere ateister ble kristne.