Kvinnelig leder for nyateistene – nå er hun kristen

Ayaan Hirsi Ali

Christopher Hitchens beskrev henne som «den viktigste offentlige intellektuelle som sannsynligvis noen gang vil komme fra Afrika». Hun har jobbet ved Harvard University, og er nå ved Stanford University. Som en av de viktigste stemmene innen den nyateistiske bevegelsen brukte hun mye tid med Christopher Hitchens og Richard Dawkins. Hennes navn er Ayaan Hirsi Ali, og nå er hun kristen. Hvorfor?

Fra islam til ateisme

I en ny tekst på Unherd forklarer hun sin trosreise. Tidligere var hun en ekstremist som hater jøder og ekskluderte alle ikke-muslimer fra sitt liv. Etter terrorangrepet 11. september begynte hun selv å se problemene ved islam, og ble blant annet overbevist av den ateistiske matematikeren og filosofen Bertrand Russell. Russell hevdet at religion var basert på frykt, og dette samsvarte i stor grad med Ali sine egne erfaringer. Jo mer tid hun brukte med ateister som Christopher Hitchens og Richard Dawkins, jo mer overbevist ateist ble hun.

Fra ateisme til kristen tro

En global årsak til å tro på kristendommen

‘Én av grunnene til at Ali gikk fra ateisme til kristen tro var global. Ali peker på at det finnes en rekke globale trusler, enten vi ser på regimene i Kina og Russland, eller på woke-ideologien som påvirker Vesten. Spørsmålet for Ali blir derfor: Hvordan skal vi kunne kjempe mot ødeleggende krefter i samfunnet, dersom vi ikke har noe som binder oss sammen? For Ali er svaret klart:

Det eneste troverdige svaret, tror jeg, ligger i vårt ønske om å opprettholde arven fra den jøde-kristne tradisjonen.

Ayaan Hirsi Ali

Ali viser til Tom Hollands kjente bok, Dominion, for å vise hvordan alle slags mulige friheter som Vesten tar for en selvfølge, har sine røtter i kristen tro. Sekulære mennesker som lever i Vesten lever i land dypt påvirket av kristne verdier, men ser ofte ikke selv at disse verdiene kommer fra kristen tro, og ikke fra ateisme.

Friheten til å kunne ytre seg og mene forskjellige ting er svært begrenset i både islamistiske land (Iran, Saudi-Arabia osv.), og i ateistiske land (Kina, Nord-Korea osv.). Hun fant derimot noe annet i kristen tro. Kristen tro «impliserte barmhjertighet for synderen og ydmykhet for den troende.»

En personlig grunn til å tro på kristendommen

Ali opplevde også at livet uten noe åndelig støtte uutholdelig.

Ateisme feilet i å svare på et enkelt spørsmål: Hva er meningen og hensikten med livet?

Ayaan Hirsi Ali

For Ali ga kristen tro mening med livet. Ateisme førte derimot til et vakum som blir fylt av «irrasjonelt kvasi-religiøst dogme». Ali siterer den kjente kristne tenkeren, G. K. Chesterston: «Når mennesker velger å ikke tro på Gud, velger de da etterpå ikke å tro på ingenting. De blir da i stand til å tro på hva som helst.»

Les også: