Miraklene i celleverden

Hva ville du gjort dersom du fikk se ned i et nytt supermikroskop, og der, dypt inne i cellen, fant en elektromotor på fem milliontedels centimeter, med propell, kløtsj, lager, stator, rotor, aksling og elektrisk energiforsyning?

Eksempelet over er ikke fri fantasi. Maskinen eksisterer, og har påfallende likhetstrekk med el-motorene vi mennesker har konstruert – bortsett fra størrelsen. Forbløffende detaljer om flagellen og andre molekylære maskiner har blitt avslørt de siste årene, som reiser helt nye spørsmål rundt livets opprinnelse.

Gjennom tre videoer kan du nå bli med Tromsø-professor Steinar Thorvaldsen inn i cellenes verden.

Velkommen inn!