Blir intelligent design publisert som forskning?

Blir intelligent design publisert som forskning?

Er intelligent design pseudovitenskap uten noe troverdighet, eller blir intelligent design publisert som forskning?

En av de mest vanlige og misforståtte innvendingene mot teorien om intelligent design, er at det er pseudovitenskap. Dette blir får for eksempel fortsatt stå på Wikipedia, på tross av flere forsøk på å fjerne det, med begrunnelser.

En av grunnene til at flere hevder at intelligent design ikke virkelig er vitenskap, er at man tror at det ikke blir publisert forskning til støtte for intelligent design. Men dette er feil. Veldig feil.

Les også: Myter om intelligent design eksisterer fortsatt

Over 200 vitenskapelige fagfellevurderte artikler støtter intelligent design

I mai 2024 oppdaterte Discovery Institute sin liste over vitenskapelige fagfellevurderte artikler og publikasjoner. Det er mye som peker i retning av at det egentlig knapt skulle ha fantes noen slike artikler. Det finnes mange eksempler på at forskere har blitt sanksjonert for å peke på intelligent design i forskningen sin, og den moderne ID-bevegelsen er fortsatt relativt ny.

Likevel finnes det nå over 200 artikler vitenskapelige fagfellevurderte artikler til støtte for intelligent design.

I introduksjonen til listen over vitenskapelige artikler til støtte for ID blir det tydeligere forklart hvilke kriterier som gjelder for å komme på listen. For det første må publikasjonen være vitenskapelig troverdig, og for det andre må den enten være ren intelligent design-forskning, anvendt ID-forskning eller indirekte støtte ID.

Forfatterne av listen gjør det klart at selv om listen nylig er oppdatert, er den ikke fullstendig. For eksempel er det flere forskere som ikke kan la artiklene sine få stå på listen, fordi det vil være en trussel mot deres vitenskapelige karriere.

Nordiske forskere med flere artikler til støtte for intelligent design

På listen over artikler som støtter intelligent design finner vi også flere artikler av styreleder i BioCosmos, Steinar Thorvaldsen:

De to første artiklene er skrevet sammen med Ola Hössjer, mens den siste er skrevet sammen med Peter Øhstrøm.

Les mer: Steinar Thorvaldsen fikk publisert forskning på høyeste nivå

Av andre nordmenn som har fått publisert intelligent design-artikler, er:

I tillegg har svenske Ola Hössjer fått publisert følgende artikkel, sammen med Daniel André Diaz-Pachón:

· D.A. Díaz-Pachón og Ola Hössjer 2022: Assessing, Testing and Estimating the Amount of Fine-Tuning by Means of Active Information i Entropy.