The Big Bang Revolutionaries

The Big Bang Revolutionaries

En ny bok utgitt av den mest kjente intelligent design-organisasjonen i verden, og partnerorganisasjon med BioCosmos, Discovery Institute, blir anbefalt av tre nobelprisvinnere. The Big Bang Revolutionaries korrigerer en vanlig oppfatning om en av de viktigste oppdagelsene innen astronomi.

Om The Big Bang Revolutionaries

Mange av vår tids vitenskapelige skribenter tilskriver feilaktig Edwin Hubble og Albert Einstein begrepene om det ekspanderende universet og Big Bang.

Hubble leverte riktignok bevis for et ekspanderende univers, men han verken oppdaget slike bevis eller aksepterte den radikale ideen om at rommet i seg selv ekspanderte.

Einstein, for sin del, holdt fast ved ideen om et ekspanderende univers i mer enn et tiår, og sluttet å arbeide på feltet så snart han ble nødt til å endre sitt syn.

De virkelige heltene i Big Bang-revolusjonen er russeren Alexander Friedmann og den belgiske presten Georges Lemaître.

At de er så godt som ukjente for allmennheten, er én ting. At deres bidrag er undervurdert av astrofysikere og kosmologer, er en annen. For konseptene de lanserte, er blant de mest bemerkelsesverdige prestasjonene i det 20. århundrets vitenskap.

The Big Bang Revolutionaries:The Untold Story of Three Scientists Who Reenchanted Cosmology (Discovery Institute Press), av Jean-Pierre Luminet, korrigerer historien og forteller den bemerkelsesverdige historien om hvordan disse to mennene, sammen med den rampete George Gamow og på tvers av konvensjonell vitenskapelig visdom, tilbød et overbevisende syn på en enestående skapelse av universet i det Lemaître kalte et «uratom».

Boken har fått fenomenal ros før utgivelsen, blant annet fra tre nobelprisvinnere. Se nedenfor.

Jean-Pierre Luminet (bildet over), en fransk astrofysiker som har spesialisert seg på svarte hull og kosmologi, er forskningsdirektør emeritus ved det franske nasjonale senteret for vitenskapelig forskning. Han er medlem av Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) og Laboratoire Univers et Théories (LUTH) ved Paris-Meudon-observatoriet.

Luminet har blitt tildelt flere priser. Blant disse er Georges Lemaître-prisen (1999) for sitt arbeid innen kosmologi, UNESCOs Kalinga-pris (2021) og Einstein-medaljen for popularisering av vitenskap (2021). Han har utgitt mer enn tjue vitenskapelige bøker, åtte historiske romaner og åtte diktsamlinger. Asteroiden 5523 Luminet er oppkalt etter ham.

Forhåndsomtale

Denne utmerkede og velillustrerte boken setter på en overbevisende måte Friedmanns og Lemaîtres originale bidrag til det tidlige 1900-tallets revolusjon i vår forståelse av det fysiske universet i stor skala i et klart fokus.

ROGER PENROSE, EMERITUS ROUSE BALL PROFESSOR I MATEMATIKK VED DET MATEMATISKE INSTITUTTET VED UNIVERSITETET I OXFORD, EMERITUS FELLOW VED WADHAM COLLEGE I OXFORD, FELLOW OF THE ROYAL SOCIETY, OG MOTTAKER AV WOLF-PRISEN (1988) OG NOBELPRISEN I FYSIKK (2020)


Forfatteren samler mange aspekter av tenkningen rundt verdens storskala natur, sett fra et begreps-, teori-, observasjons- og kultursynspunkt. Beretningen starter med Albert Einsteins tanke om at et filosofisk tilfredsstillende univers ikke har noen grenser, en dristig antakelse som viste seg å passe godt med Einsteins nye gravitasjonsteori og som nå stemmer overens med observasjonsbevisene.

Du vil finne fascinerende detaljer om utviklingen av ideer, bevis og den kulturelle situasjonen mellom den tiden og de første stegene der George Gamows briljante intuisjon førte ham til erkjennelsen av at et enda bedre bilde av universet vårt er at det ekspanderte fra en varm, tett tilstand.

JIM PEEBLES, ALBERT EINSTEIN-PROFESSOR I VITENSKAP, EMERITUS, PRINCETON UNIVERSITY, OG MOTTAKER AV NOBELPRISEN I FYSIKK 2019


Det er sjelden man finner en internasjonalt anerkjent astrofysiker som også er en søkende og omhyggelig historiker. Enda sjeldnere er det å finne en slik person som også er en begavet prosaister. Jean-Pierre Luminet er en slik mann. The Big Bang Revolutionaries er uvurderlig lesning for alle som er fascinert av historien om de store ideene som har formet og omformet vestlig vitenskap og sivilisasjon, og for alle som ønsker å sitte på første rad og være vitne til den vitenskapelige revolusjonens altfor vanlige karakter – rotete, full av uventede vendinger, og ikke uten tap.

I dette tilfellet, og som Luminet viser på dramatisk vis, skjedde revolusjonen på tross av vedvarende fordommer fra noen av fysikkens og astronomiens fremste hoder. Når det gjelder de videre implikasjonene av Big Bang-revolusjonen, overlater Luminet det til leseren selv å tenke over.

STEPHEN C. MEYER, DIREKTØR FOR CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE OG FORFATTER AV SIGNATURE IN THE CELL, KÅRET TIL ÅRETS BOK AV TIMES (OF LONDON) LITERARY SUPPLEMENT, RETURN OF THE GOD HYPOTHESIS OG NEW YORK TIMES BESTSELGEREN DARWIN’S DOUBT


Det 20. århundret representerer en eksepsjonell periode i studiet av kosmos. Men dette århundret vil først og fremst bli husket som det århundret da fysikken for første gang gjorde det mulig å studere universet og dets utvikling. Jean-Pierre Luminet, en fremtredende kosmolog, tar rollen som historiker i denne analysen av ideenes fremvekst, og hyller fysikerne som bidro til dette svimlende vitenskapelige eventyret.

MICHAEL MAYOR, SVEITSISK ASTROFYSIKER OG PROFESSOR EMERITUS VED UNIVERSITETET I GENÈVE; MOTTAKER AV DEN INTERNASJONALE VIKTOR AMBARTSUMIAN-PRISEN (2010), KYOTO-PRISEN (2015) OG NOBELPRISEN I FYSIKK (2019)


En inspirerende oversikt over historien og fysikken bak vårt moderne syn på universet, skrevet av den briljante forskeren Jean-Pierre Luminet, som var den første til å simulere silhuettene av svarte hull. Leseren blir introdusert for de vitenskapelige innsiktene som revolusjonerte oppfatningen av våre kosmiske røtter og vår fremtid. Fascinerende lesning!

ABRAHAM (AVI) LOEB, FRANK B. BAIRD JR. PROFESSOR I VITENSKAP OG DIREKTØR FOR INSTITUTE FOR THEORY & COMPUTATION, HARVARD UNIVERSITY, OG DIREKTØR FOR GJENNOMBRUDDSINITIATIVENE TIL BREAKTHROUGH PRIZE FOUNDATION


Denne boken er en svært grundig gjennomgang av arbeidet til tre mindre kjente nøkkelpersoner som la grunnlaget for moderne kosmologi – Alexander Friedmann, Georges Lemaître og George Gamow. Boken gjør en stor tjeneste ved å beskrive bidragene som hver av dem har gitt til emnet. Jeg setter særlig pris på omtalen av pionerarbeidet og personligheten til Lemaître, som med rette kan kalles den vitenskapelige kosmologiens far. Med sin diskusjon også av kosmisk topologi er boken et unikt bidrag til kosmologiens historie.

GEORGE ELLIS, PROFESSOR EMERITUS VED UNIVERSITETET I CAPE TOWN, MEDFORFATTER SAMMEN MED STEPHEN HAWKING AV BOKEN THE LARGE SCALE STRUCTURE OF SPACE-TIME, TIDLIGERE PRESIDENT FOR DET INTERNASJONALE SELSKAPET FOR GENERELL RELATIVITETSTEORI OG GRAVITASJON, MEDLEM AV ROYAL SOCIETY, MOTTAKER AV TEMPLETON-PRISEN OG GEORGES LEMAÎTRES INTERNASJONALE PRIS


The Big Bang Revolutionaries er en fantastisk bok. Og en bok av historisk betydning, vil jeg legge til, fordi den gir to fascinerende skikkelser som fysikkens standardhistorie i det 20. århundret har forsømt på en skammelig måte, deres rettmessige plass. Klar? Selvfølgelig er den klar. Luminet er en fremragende astrofysiker.

Rørende? I høyeste grad, ikke bare for det den sier om Friedmann og Lemaître, men for det den avslører om forfatterens følsomme intelligens i møte med historien om menn som ble nektet en fremtredende posisjon. Alt i alt er det en glimrende restaurering – noe veldig fransk, kan jeg legge til, i og med at den beskriver menn som burde ha vært monarker, og som gjenerobrer sine troner.

DAVID BERLINSKI, SENIOR FELLOW VED CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE, OG FORFATTER AV A TOUR OF THE CALCULUS, THE ADVENT OF THE ALGORITHM, NEWTON’S GIFT, THE DEVIL’S DELUSION: ATHEISM AND ITS SCIENTIFIC PRETENTIONS, OG SCIENCE AFTER BABEL


Endelig en bok som gir æren for den store kosmologiske revolusjonen i det 20. århundret til der den rettmessig tilfaller: russeren Alexander Friedmann og den belgiske presten Georges Lemaître.

CARLO ROVELLI, GRUNNLEGGER AV KVANTEGRAVITASJONSGRUPPEN VED CENTRE DE PHYSIQUE THÉORIQUE (CPT), AIX-MARSEILLE UNIVERSITET, OG FORFATTER AV BESTSELGEREN SEVEN BRIEF LESSONS ON PHYSICS


Big Bang-teorien har blitt et populært tema, men hvem kjenner til forskerne som først foreslo det opprørende konseptet om at hele universet vårt startet som en ultratett ildkule? Den teoretiske fysikeren Jean-Pierre Luminet, kjent for sitt banebrytende arbeid med visualisering av svarte hull, tar leseren med på en pedagogisk og historisk korrekt omvisning i de konseptuelle perspektivene som ble åpnet av oppfinnerne av Big Bang-teorien, nemlig den russiske matematikeren (og meteorologen) Alexander Friedmann, den belgiske kosmologen (og presten) Georges Lemaître, og sist, men ikke minst, den eklektiske geniale fysikeren George Gamow. Et must for alle som ønsker å forstå et av de største vitenskapelige gjennombruddene i det 20. århundrets fysikk.

THIBAULT DAMOUR, INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES, MOTTAKER AV EINSTEIN-MEDALJEN, GALILEO-GALILEI-MEDALJEN OG BALZAN-PRISEN

Teksten her kommer opprinnelig fra Evolution News.