The Comprehensive Guide to Science and Faith

The Comprehensive Guide to Science and Fatih går dypt og bredt inn i livets store spørsmål.

Les mer om boken The Comprehensive Guide to Science and Faith. Dette er en omfattende bok som besvarer mange av de viktigste spørsmålene om tro og vitenskap.

På oppdagelsesferd i de ultimate spørsmålene om livet og kosmos


Vitenskap og tro blir ofte fremstilt som motsetninger, men i virkeligheten er det vitenskapelige bevismaterialet overbevisende for at livet og universet er designet.

The Comprehensive Guide to Science and Faith inneholder mer enn 40 artikler skrevet av over 30 kvalifiserte eksperter. Boken forklarer blant annet:

 • Hvordan intelligent design er en vitenskapelig teori som støttes av bevis fra topp til bunn i naturen, med design i kompleksiteten i de minste biomolekyler til universets makroarkitektur og fysikkens lover.
 • Hvordan vitenskapshistorien viser at religion har oppmuntret til vitenskapelige oppdagelser, og ikke vært et hinder for dem
 • At mennesket er spesielt og unikt, og ikke har felles forfedre med dyrearter.
 • Hvert kapittel er skrevet av en ekspert som gir en omfattende, men samtidig kortfattet og lettlest orientering om sentrale spørsmål knyttet til vitenskap, tro og intelligent design (ID).

Med bidrag fra ledende teoretikere og tenkere, som William Dembski, Stephen Meyer, Michael Behe, Douglas Axe, Jonathan Wells, Walter Bradley, Casey Luskin, Brian Miller, Paul Nelson, Günter Bechly, Guillermo Gonzalez, John West, Robert Marks, Michael Keas, Jay Richards, Richard Weikart, Bruce Gordon, Michael Egnor, Cornelius Hunter, John Bloom og andre, er det få bøker som går så bredt og dypt inn i ID på en så nær måte.

Innhold

Les innholdsfortegnelsen nedenfor:

 • Foreword by Stephen C. Meyer 15

Part I: Science and Faith

 1. What Are Science and Faith — and Are They Compatible? by William A. Dembski 21
 2. How Do We Understand the Relationship Between Faith and Reason? by Joseph M. Holden and Christopher T Haun 33
 3. Has Science Refuted Miracles and the Supernatural? by Richard G. Howe 45
 4. Is Christianity at War with Science? by Michael N. Keas 55
 5. Does Science Conflict with Biblical Faith? by David Haines 67
 6. Did Christianity Help Give Rise to Science? by John A. Bloom 81
 7. Can a Christian Be a Scientist (and Vice Versa)? by David Haines and Frank Correa 87
 8. What Is the Biblical and Scientific Case for a Historical Adam and Eve? by Fazale Rana 97
 9. On Science and Scientism: What Insights Does CS Lewis Offer? by Terry Glaspey 111
 10. How Has Evil Been Done in the Name of Science? by Richard Weikart 115
 11. How Can We Use Science in Apologetics? by Jay W Richards 123
 12. What About the Historical Relationship Between Christianity and Science? by H. Wayne House 131

Part II: Science and Design

 1. What Is the Evidence for Intelligent Design and What Are Its Theological Implications? by Stephen C. Meyer 143
 2. Is Our Intuition of Design in Nature Correct? by Douglas Axe 151
 3. What is Intelligent Design and How Should We Defend It? by Casey Luskin 161
 4. What Is the Positive Case for Design? by Casey Luskin 175
 5. Why Does Intelligent Design Matter? by William A. Dembski 191
 6. Have Science and Philosophy Refuted Free Will? by Michael Egnor 197
 7. Can Materialism Explain Human Consciousness? by Michael Egnor 211
 8. Does the Big Bang Support Cosmic Design? by Brian Miller 223
 9. How Does Fine-Tuning Make the Case for Nature’s Designer? by Hugh Ross 229
 10. Do We Live on a Privileged Planet? by Guillermo Gonzalez 239
 11. How Do Solar Eclipses Point to Intelligent Design? by Guillermo Gonzalez 247
 12. How Does the Intelligibility of Nature Point to Design? by Bruce L. Gordon 253

Part III: Science and Evolution

 1. Did Life First Arise by Purely Natural Means (Abiogenesis)? 267 by Walter L. Bradley and Casey Luskin
 2. What Are the Top Scientific Problems with Evolution? by Jonathan Wells 285
 3. How Does Irreducible Complexity Challenge Darwinism? by Michael Behe 295
 4. Can New Proteins Evolve? by Douglas Axe 303
 5. Does the Evidence Support Universal Common Ancestry? by Casey Luskin 313
 6. Can Universal Common Descent Be Tested? by Paul Nelson 331
 7. Does the Fossil Record Demonstrate Darwinian Evolution? by Günter Bechly 345
 8. Do Fossils Demonstrate Human Evolution? by Casey Luskin 357
 9. Is Evolutionary Psychology a Legitimate Way to Understand Our Humanity? by Denyse O’Leary 371
 10. Does Darwinism Make Theological Assumptions? by Cornelius Hunter 381
 11. How Has Darwinism Negatively Impacted Society? by John G. West 389
 12. Do Scientists Have the Intellectual Freedom to Challenge Darwinism? by John G. West 399
 13. Is Darwinism a Theory in Crisis? by Jonathan Wells 407

Part IV: Hard Questions on Science and Faith

 1. Is Science the Only Means for Acquiring Truth? by David R.C. Deane 417
 2. Is Theistic Evolution a Viable Option for Christians? 429 by Jay W. Richards
 3. Will Intelligent Machines Rise Up and Overtake Humanity? 439 by Robert J. Marks II
 4. Can Panspermia Explain the Origin of Life? by Guillermo Gonzalez 449
 5. Does the Multiverse Refute Cosmic Design? by Bruce L. Gordon 457
 6. What About Human Exceptionalism and Genetic Engineering? by Wesley J. Smith 471
 7. How Should Christians Think About Origins? by Richard G. Howe 481
 8. How Should We Think About the Age of the Earth? by David Haines 491
 9. How Have Christians Helped to Advance Science? by Henry “Fritz” Schaefer III 507
 10. How Can We Make Sense of Natural Evil? by William A. Dembski 527
 11. Should Christians Embrace Human Enhancement Science and Technology That Extends Mental and Physical Limitations? by Miguel Angel Endara 535

§

 • Appendix: List of Important Thinkers in the History of the Natural Sciences Who Were Religious 545 by David Haines
 • Bibliography and Resources 555
 • Notes 563

Anbefalinger

«The Comprehensive Guide to Science and Faith er et grundig og grundig forsvar for intelligent design, med både vitenskapelige og filosofiske diskusjoner. Kjente forskere gir vitenskapelige argumenter om big bang, livets opprinnelse, finjustering, fossiler og mye mer.

En stor del av boken er også viet til filosofi: hvorfor det er forsvarlig å trekke slutninger om en ikke-materiell årsak innenfor vitenskapen, forholdet mellom vitenskap og tro, avliving av historiske myter om kirkens holdning til vitenskap, og hvorfor en rent materialistisk vitenskapelig posisjon er selvødeleggende. Mange av temaene dekkes av flere forfattere, hver med sitt fokus. Resultatet er en overveldende sperreild rettet direkte mot dem som benekter at intelligent design er vitenskap.»

ANN GAUGER, PH.D. (ZOOLOGI), SENIOR FELLOW DISCOVERY INSTITUTE


«Dette er et heroisk encyklopedisk verk av noen av verdens fremste tenkere om vitenskap, tro, kosmos og den Gud som skapte det hele. Hvis noen tror at vitenskap og tro er to ulike disipliner, får de her mer enn 656 grunner til å ta feil.

Det som er tydelig i dette massive bindet, er at vitenskap og tro er langt mer parallelle enn ortogonale, og at de strekker seg så langt som fra øst til vest på tvers av vitenskapens, livets og evighetens tangenter.»

JAMES TOUR, PROFESSOR I KJEMI, INFORMATIKK, MATERIALVITENSKAP OG NANOTEKNOLOGI, RICE UNIVERSITY


«The Comprehensive Guide to Science and Faith er rett og slett en tour de force hvis utgivelse er en begivenhet vi må forstå. Utgivelsen av denne boken er et symbol på intelligent design-bevegelsens (ID) vekst, modenhet og stringens gjennom flere tiår. Nå er det slutt på avfeiende slagord, bortforklaringer og ad-hominem-angrep som svar på ID-påstander.

Denne boken krever et seriøst engasjement. The Comprehensive Guide to Science and Faith er fylt med høyt kvalifiserte forskere, detaljert og førsteklasses argumentasjon og et solid engasjement i praktisk talt alle de viktigste spørsmålene. Hvis leseren ikke er enig i det som står i boken, får han eller hun komme med sine argumenter. Men hvis noen ignorerer denne boken eller bare feier den til side, gjør de det til prisen av å være intellektuelt uansvarlige.»

JP MORELAND, FREMTREDENDE PROFESSOR I FILOSOFI, BIOLA UNIVERSITET


«Dette er en fascinerende bok. Kristne som leser den – eller bare noen få kapitler – vil fryde seg over den forbløffende overensstemmelsen mellom Guds ord i Bibelen og de nyeste vitenskapelige oppdagelsene.

Og alle ikke-kristne som leser den, vil sannsynligvis bli overrasket over det bemerkelsesverdige samsvaret mellom kristen tro og en rekke vitenskapelige funn. Jeg er glad for å kunne anbefale denne boken til både kristne og ikke-kristne.»

WAYNE GRUDEM, PHD, FORSKNINGSPROFESSOR I TEOLOGI OG BIBELSKE STUDIER, PHOENIX SEMINARY


«The Comprehensive Guide to Science and Faith er akkurat den typen ressurs jeg ofte anbefaler til studenter, andre lærere, ledere og nysgjerrige lekfolk. Den har en fantastisk bredde og inneholder grundig filosofisk, teologisk og vitenskapelig kunnskap om de store spørsmålene som oppstår i skjæringspunktet mellom vitenskap og tro. Dybden i innholdet som tilbys av de medvirkende forskerne, er intellektuelt tilfredsstillende, men likevel fantastisk tilgjengelig. Denne allsidige boken er et kjærkomment tilskudd til min akademiske og kirkelige verktøykasse.»

MELISSA CAIN TRAVIS, PH.D., FORFATTER AV SCIENCE AND THE MIND OF THE MAKER


«The Comprehensive Guide to Science and Faith er et uunnværlig oppslagsverk i ditt personlige bibliotek. De mest verdifulle avsnittene er de som omhandler intelligent design, med bidrag fra de fremste spesialistene på dette området – William A. Dembski og Stephen C. Meyer i spissen. Meyer i spissen. Spørsmålene som diskuteres, spenner over et svært bredt spekter, og det faglige nivået er upåklagelig.»

JOHN WARWICK MONTGOMERY, PHD (CHICAGO), DTHEOL (STRASBOURG, FRANKRIKE), LLD (CARDIFF, WALES, UK); PROFESSOR EMERITUS I JUS OG HUMANIORA, UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE, ENGLAND; DIREKTØR, INTERNATIONAL ACADEMY OF APOLOGETICS, EVANGELISM AND HUMAN RIGHTS (STRASBOURG, FRANKRIKE)


«Denne boken er en fantastisk guide til en rekke viktige spørsmål i skjæringspunktet mellom vitenskap og tro. Fra kunstig intelligens til teistisk evolusjon – redaktørene har satt sammen et førsteklasses team som utforsker de største spørsmålene som diskuteres i dag. Hvis du er på jakt etter en innføringsbok som også går i dybden, er The Comprehensive Guide to Science and Faith noe for deg.»

SEAN MCDOWELL, PHD, PROFESSOR I APOLOGETIKK VED BIOLA UNIVERSITY; FORFATTER, MEDFORFATTER ELLER REDAKTØR AV MER ENN 20 BØKER, BLANT ANNET UNDERSTANDING INTELLIGENT DESIGN


«Alle som ønsker å forstå verden rundt seg, bør lese denne boken og følge resonnementene til disse seriøse tenkerne som har kjempet med store spørsmål om mening og liv. Eksistensen av objektive

Eksistensen av objektiv sannhet krever at det er sammenheng mellom det empiriske og det teoretiske, mellom fakta og mening. Denne samlingen av essays gir en mulighet til å se verden fra et jødisk-kristent ståsted som er både rasjonelt og empirisk sammenhengende.»

DONALD EWERT, PH.D. I MIKROBIOLOGI VED UNIVERSITETET I GEORGIA


«Jeg har alltid ment at troende mennesker trenger å lære mer vitenskap, ikke mindre. Dessverre undergraver den moderne vitenskapen ofte troen i stedet for å styrke den. The Comprehensive Guide to Science and Faith hjelper deg med å forvandle tvil til glede over Designerens verk. Enten du lurer på noe om livets opprinnelse, fossiler, vitenskapens autoritet eller 44 andre emner, vil du finne gjennomtenkte og velskrevne artikler som vil gi deg svar på dine spørsmål og styrke din tro. Jeg vil på det varmeste anbefale dette bindet til alle pastorer og andre som er interessert i hvordan forståelsen av Guds gjerninger støtter vår forståelse av Guds ord.»

RALPH SEELKE, PROFESSOR EMERITUS I BIOLOGI VED UNIVERSITETET I WISCONSIN-SUPERIOR